عنوان : 🌷زندگی زیباست🌷

توضیحات :

telegram.me/joinchat/DGDpvz8ab9eRD5ustC2xuQ 🌷 دانش 🌷 آگاهی 🌷 لبخند و خدای مهربون. زندگی خالی نیست، مهربانی هست، ایمان هست. با ذکر صلوات ........... کپی آزاد تبادل: @Rad_63

تعداد اعضا :

79

لینک کانال : zendegy_zibast@