عنوان : 📚 کانال ذهن زیبا

توضیحات :

فرصتی برای اندیشیدن 🔹بریده هایی از کتاب 🔹سخنان ناب و اندیشه بزرگان

تعداد اعضا :

1545

لینک کانال : Zehne_Zibaa@