عنوان : گروه بازرگانی ستاره یزد(کاشی و سرامیک)

توضیحات :

مرکز پخش کاشی و سرامیک به سراسر ایران ارتباط با مدیر گروه: @yazdstar6866 دفتر مرکزی03538287742-09132746866

تعداد اعضا :

1281

لینک کانال : yazdstargroup@