عنوان : Vispered

توضیحات :

واژه ویسپرد واژه ای پارسی (اوستایی)ست و به معنای "همه ی سران" می باشد. مجموعه ویسپرد ادمین @D1ND4R

تعداد اعضا :

260

لینک کانال : vispered@