عنوان : رصد استراتژيك خبرگزاري ها و اتاق هاي فكر

توضیحات :

رصد انديشكده و نشريات استراتژيك غرب و ايالات متحده رصد اخبار و تحليل هاي نشريات و مجلات جهان رصد مهمترين و راهبردي ترين رخدادهاي داخلي admin : @vezvaee

تعداد اعضا :

371

لینک کانال : vezvaei@