عنوان : محاسبات ذهنی گناباد UCMAS

توضیحات :

مرکز تخصصی آموزش حساب و توسعه ذهنی یو سی مس زیر نظر یو سی مس ایران @armanmehr2 ارتباط با ما

تعداد اعضا :

73

لینک کانال : ucmasgonabad@