عنوان : کانال خبر فوری و مهم

توضیحات :

اخبار فوری و برگزیده از ۶۰ منبع معتبر

تعداد اعضا :

2300

لینک کانال : toosinews@