عنوان : باشگاه تحليلگران اقتصادى

توضیحات :

ارتباط با دبیر (نظرات و پیشنهادات) @economics_e

تعداد اعضا :

7097

لینک کانال : toluehagh_e@