عنوان : شهیدانه

توضیحات :

راوی خبرهای یک #نبرد_بی_پایان

تعداد اعضا :

166

لینک کانال : the_endless_war@