عنوان : طنزبات

توضیحات :

تصاویر ومطالب طنز وخنده دار در کانال طنزبات @TELETANZBOT

تعداد اعضا :

275

لینک کانال : teletanzbot@