عنوان : TECH CITY™

توضیحات :

✔️ @TECH_CITY ✔️ اخبار و نرم افزار های انـــــدرویـــــد و iOS ارتباط با ما —----> @AmiR_Etemadi TECH CITY™

تعداد اعضا :

4648

لینک کانال : TECH_CITY@