عنوان : طنز سیاسی

توضیحات :

کانال صرفا طنز می باشد و قصد دیگری نیست! تبادل: @tanze_30ya30_admin اینستاگرام: https://instagram.com/_u/tanze_30ya30

تعداد اعضا :

259691

لینک کانال : tanze_30ya30@