عنوان : تحولات منطقه و جهان اسلام

توضیحات :

◆ تحولات منطقه و جهان اسلام تبادل و تبلیغ : @Sardar_alighadr نظرات: @TahavolateMantaghe_bot اینستاگرام: yon.ir/tahavol اخبار،اطلاعیه ها و وصیتنامه شهدا: @Molazemane_Haram

تعداد اعضا :

139254

لینک کانال : TahavolateMantaghe@