عنوان : کانال تخصصی سینکـرونایز😍

توضیحات :

★این کانال تقدیم علاقمندان رشته شنـای مـــوزون★ ☆↓ آموزش شنـا و سینکــرونایز ↓☆ برای کسب اطلاعات بیشتر و یا سوالات خود بما مراجعه کنید 👇 Admins: Z-E : @Synchro_SwimLove M-E : @Synchro_SwimCoach

تعداد اعضا :

832

لینک کانال : SynchroLove@