عنوان : آکادمی تخصصی ورزش و علم

توضیحات :

مطالب ورزشی علمی تندرستی زیرنظر متخصصین تحصیل کرده علوم ورزشی و پزشکان آکادمی تخصصی ورزش و علم ادمین👈 @sportscience1 اینستاگرام👈 Instagram.com/sportacademy1 مشهد.هاشمیه16. پلاک 49 38835455

تعداد اعضا :

634

لینک کانال : sportacademy@