عنوان : ستاد نماز جمعه کوچصفهان

توضیحات :

🌺 پایگاه اینترنتی ستاد نماز جمعه کوچصفهان: http://soboti.persianblog.ir 🌺 ارتباط با مدیریت کانال و ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات: @mahdisharifi95

تعداد اعضا :

73

لینک کانال : soboti@