عنوان : سی مرغ

توضیحات :

🐣 تنها کانال رسمی صفحه سی مرغ🐣 ارتباط با ادمین فقط و فقط جهت تبلیغ @nsmj7 سوالات شخصی یا درخواستهای نامعقول یا هر گونه سوال نامربوط با تبلیغ پاسخ داده نمیشود.

تعداد اعضا :

28722

لینک کانال : simooorgh@