عنوان : شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین (شفق)

توضیحات :

کانال اطلاع رسانی شبکه فعالان فرهنگی استان قزوین مجری دوره های سواد رسانه ای و نشست های تخصصی فضای مجازی shaffaq.ir

تعداد اعضا :

90

لینک کانال : shaffaqir@