عنوان : مجلـہ ادبے سرندیپ

توضیحات :

🔹 برای انتشار اشعار خود برای عکس نوشته به دایرکت مجله در اینستاگرام پیام دهید. 👇 https://www.instagram.com/serendipmagazine 🔸 برای انتشار اشعار خود در تلگرام مجله به ادمین پیام دهید. 👇 @palizka ❗️ اشعار بدون نام کامل تایید نمی شود

تعداد اعضا :

69

لینک کانال : Serendipmag@