عنوان : Scientific & Medical

توضیحات :

به کانال گروه علمی،پزشکی خوش آمدید ادامه فعالیت کانال سابق علمی،پزشکی در اینجا می باشد

تعداد اعضا :

2442

لینک کانال : scientific_medical@