عنوان : مخلوط ادویه های دست ساز سرآشپز

توضیحات :

تهیه به صورت دست ساز، تازه و خانگی فاقد هر گونه مواد نگه دارنده، صددرصد طبیعی بدون نیاز به اضافه کردن چاشنی های دیگر

تعداد اعضا :

127

لینک کانال : sarashpazorganic@