عنوان : sangar

توضیحات :

✍سنگر✍ پل ارتباطی فعالان فرهنگی ، فرماندهان پایگاه ها و ائمه جماعات مساجد مشهدالرضا(ع)

تعداد اعضا :

1099

لینک کانال : sangar_masjed@