عنوان : کانال صلواتی سمت خدا

توضیحات :

✨﷽✨ فراخوان همگانی برای خواندن دعافرج وسلامتی مهدی فاطمه س هرشب ساعت21 تبادل نداریم @khademe_samtekhoda پیشنهادات

تعداد اعضا :

2706

لینک کانال : samte_khoda_1@