عنوان : ROUHANI.PRESIDENT

توضیحات :

حامیان دکترروحانی ریاست محترم جمهور برای پیگیری آخرین اخبار مارا دنبال کنید ارتباط با مدیر👈 @Mraddmin اگردوستدار رییس جمهور هستید کانال را ترک نکنید💜🌹 اینستاگرام instagram.com/rouhani.president

تعداد اعضا :

420

لینک کانال : Ropresident@