عنوان : کانال خبری رئال مادرید

توضیحات :

🔥اولین و بهترین کانال خبری رئال مادرید🔥 تماس @MrZeron ‌بدون تبلیغ. !!! ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

تعداد اعضا :

2112

لینک کانال : RealMadridCFNews@