عنوان : ⚽هواداران رئال مادرید⚽

توضیحات :

⚽ثانیه به ثانیه با اخبار رئال مادرید⚽ ارتباط با مدیر کانال👈 @abedahrari @CristianoRonaldo17

تعداد اعضا :

7473

لینک کانال : real_fans_channel@