عنوان : @رفتار شناسي كودك و خانواده

توضیحات :

توران بيات حجتي كارشناس ارشد مشاوره جهت انجام تست هاي هوش و نقاشي ، انواع مشاوره خانواده و فرزندپروري و برگزاري كارگاه تماس بگيريد. براي انجام تبليغات با ايدي @parvaneh_bayat تماس بگيريد

تعداد اعضا :

31143

لینک کانال : RaftarShenasiKoodakVaKhanevade@