عنوان : قدم قدم تا خدا

توضیحات :

برای بازگشت هنوز وقت است..... ارتباط با ادمین( تبادل_انتقادات و پیشنهادات): @qadamqadamtakhoda کانال روز جمعه فعالیتی ندارد.

تعداد اعضا :

226

لینک کانال : qadam_qadam_ta_khoda@