عنوان : گروه کشاورزی پيوند

توضیحات :

آگی های استخدامی،خلاقیت نوآوری کارآفرینی ایده ابتکار هدف:افزایش فرصت های اشتغال ودرآمدزایی @Peyvand_group @Poleertebati

تعداد اعضا :

9568

لینک کانال : Peyvandgostaran@