عنوان : پارس امید

توضیحات :

بهینه سازی شیمیایی آبهای صنعتی... ارتباط با ادمین:https://telegram.me/ParsOmid

تعداد اعضا :

189

لینک کانال : ParsOmide@