عنوان : کانال مردمی استاد پناهیان

توضیحات :

. این کانال توسط علاقه مندان مردمی استاد پناهیان اداره می شود و هیچ ارتباط رسمی با دفتر ایشان ندارد. جهت سفارش تبلیغ: @RajiNet . . . . .

تعداد اعضا :

13789

لینک کانال : panahian_com@