عنوان : HISTORY

توضیحات :

(بزرگترین کانال "تاریخ" در ایران) جهت تبلیغات با ما در ارتباط باشید @adm_history کانال دیگر ما : @filmoketab

تعداد اعضا :

247240

لینک کانال : onlyhistory@