عنوان : دانش صنعت نفت

توضیحات :

جامع ترین سایت صنعت نفت کشور: ⏩ Oilindustry.ir کانال اخبار استخدام: ⏩ @Employnews کانال اخبار صنعت نفت: ⏩ @Oilindustrynews کانال مناقصات صنعت نفت: ⏩ @Oilindustrytender مدیریت و هماهنگی تبادل و تبلیغ: ⏩ @Gholami_O زکات علم نشر آن است. امام علی (ع)

تعداد اعضا :

22926

لینک کانال : Oil_And_Gas@