عنوان : رژیم درمانی نوین- دكتر فرشچى (فلوشيپ چاقى و ديابت از انگلستان)

توضیحات :

رژیم درمانی نوین در سال 1384 توسط دکتر حمیدرضا فرشچی با هدف ارائه خدمات درمانی و مشاوره ای برای درمان بیماریهای ناشی از تغذیه ناصحیح تاسیس گردید. تلفن: ٢٢٢٦٣٠٠٢ - ٠٢١ ارتباط: @NovinDietContact

تعداد اعضا :

32838

لینک کانال : NovinDiet@