عنوان : کانال خبری نطنز

توضیحات :

اخبار شهرستان نطنز @torabi1394

تعداد اعضا :

4501

لینک کانال : natanz1394@