عنوان : مـــ🕊ـــرغ آمیـــــ🙏ــن

توضیحات :

فرشته ای ک هردعاروآمین بگه مستجابه😉 لطفاباذکرآمین واردشوید🙏 . شهرزادرابامازودترتمام کنید!اخبار بروزفصل۲شهرزاد🎬 . تکست🗒موزیک🎼 چالش🎱کلیپ🎞سکانس برتر📽 واخبارسینماآنچه شمابیشتردوستدارید علاقمندی خودرابگویید/قبل لفت انتقادتان رابگویید👇 @ftmbl @PzN_17

تعداد اعضا :

1190

لینک کانال : morghe_Aamiin@