عنوان : شاگردان آيت الله اراكى

توضیحات :

عالم آگاه به زمانه، يار رهبر معظم انقلاب ____________ اين كانال مردمى است و توسط برخى شاگران معظم له اداره مى شود

تعداد اعضا :

201

لینک کانال : mohsenaraki@