عنوان : کانال شهیدمدافع حرم حمیدسیاهکالی مرادی

توضیحات :

کانال رسمی شهیدمدافع حرم حمیدسیاهکالی مرادی مطالب ارزشی.معرفی شهدای مدافع استان قزوین ارتباط @Sarbez00

تعداد اعضا :

1317

لینک کانال : modafehhh@