عنوان : ✍ شعر کوتاه مینیمال

توضیحات :

به تلخی رفته اند قندهایی که با خنده ات در دلم آب می شد ... ... هادی رضایی ... ارتباط با ادمین: @minimalism94_admin

تعداد اعضا :

4984

لینک کانال : minimalism94@