عنوان : سمعک میکروسون . صدای شما

توضیحات :

سمعک میکروسون اسپانیا ، با بیش از 60 سال تجربه در صنعت شنوایی و بیش از 30 نماینده فعال در سراسر دنیا

تعداد اعضا :

11

لینک کانال : microson_Iran@