عنوان : میکرو کنترلرها

توضیحات :

آموزش AVR , ARM , PIC ایمیل: iri.micro@gmail.com علی کاظمی ارتباط و ارسال پیام به ادمین: @Ali_Kazemi87

تعداد اعضا :

6188

لینک کانال : Micro_Controllers@