عنوان : متافوتبال | METAFOOTBALL.com

توضیحات :

کانال رسمی وب سایت متافوتبال http://metafootball.com/fa/ ارتباط با مدیر سایت @jvdghasemi ارتباط با سردبیر @RasoulMajidi تبلیغات @n7s7n

تعداد اعضا :

10458

لینک کانال : metafootball@