عنوان : کانال جامع علوم پزشکی

توضیحات :

هر روز مطالب جدید و کاربردی🔊 داروها💊 بیماری ها💊 مباحث علوم پایه💊 مقالات اخیر📋 سوالات متداول📉 هر چیزی که شما نیاز دارید🔑 کافیست هر روز کانال خودتان📂 را مرور کنید📌 پیشرفت علمی دیگر سخت نیست📍 ✏✏نویسندگان : قلی پور؛ حقی📕

تعداد اعضا :

36

لینک کانال : medonline@