عنوان : 🌺 خیّرین مسجد ساز 🌺

توضیحات :

مشارکت آنلاین: www.albagher.ir دارای مجوز و نماد اعتماد 👈️شماره حساب ملت: 5154226331 👈️شماره کارت: 6104337932709296 💠بنام مسجد امام محمّد باقر(ع)💠

تعداد اعضا :

131

لینک کانال : masjedsaz@