عنوان : 🔭نجوم به زبان ساده🌘

توضیحات :

رسانه ی رسمی شرکت ستاره شناسی مهبانگ ( سهامی خاص ) ارتباط با مدیران : @saeednasrolahi @m_r_masoumi @SAFIrahaaram

تعداد اعضا :

3323

لینک کانال : mahbangco@