عنوان : آموزش حضوری+مجازی با گواهینامه بین المللی

توضیحات :

در۳گام ساده((عضویت + مطالعه + آزمون آنلاین=دریافت گواهینامه بین المللی))

تعداد اعضا :

12

لینک کانال : learning_online_exam@