عنوان : کنگره سرداران و ۴۰۰۰ شهید منطقه ۱۷ تهران

توضیحات :

*منطقه ۱۷،دارالشهدای تهران* ستادکنگره سرداران و۴۰۰۰ شهید منطقه ۱۷ تهران @setad17 : ارتباط با ما پیامک:۲۰۰۰۲۱۷

تعداد اعضا :

1827

لینک کانال : Kongereshohadaye17@