عنوان : 😆 خروس جنگی 😜

توضیحات :

✨بزرگترين كانال تفریحی تلگرام✨ شرایط تبلیغ Https://Telegram.me/adskhooroos تبادل نداریم!!! رایگان نداریم!!! برای تبلیغات بعد از خواندن شرایط به ایدی زیر پیام بدید! @systemads

تعداد اعضا :

770996

لینک کانال : Khooroosjangi@