عنوان : صنایع و تولید کننده ایرانی

توضیحات :

((ازکارخانه به خانه)) ((از تولید به مصرف)) ((حمایت از کالای ایرانی))

تعداد اعضا :

12

لینک کانال : kala_irani_tolid_meli@