عنوان : جملات زیبا

توضیحات :

داستان های کوتاه و جملات مفهومی زیبا ارتباط با مدیر کانال: @ahmad_rp

تعداد اعضا :

5288

لینک کانال : jomlehayeziba@